Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul I. 2021/Oliviu Puie

239 lei

SKU: elf-0d802acb-7161-4f2b-a085-20d1ee7230c2 Category:

Colecția de Drept conține cele mai recente apariții de la editura Universul Juridic, la un preț avantajos pentru Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul I. 2021/Oliviu Puie

Lucrarea, intitulata „ Tratat teoretic si practic de contencios administrativ, volumul I, editia a II-a, revizuita, modificata si completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 si actelor normative speciale interne si unionale, a Tratatului teoretic si practic de contencios administrativ, volumul I, editia 2015”, a fost elaborata in contextul mutatiilor semnificative aduse institutiei contenciosului administrativ prin dispozitiile Legii nr. 212/2018, ale Codului administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019 si ale altor normative speciale din dreptul intern si dreptul unional. Amploarea modificarilor si completarilor aduse institutiei contenciosului administrativ prin aceste acte normative a impus o modificare si o revizuire substantiala a primului volum al lucrarii editat in anul 2015 la prestigioasa editura Universul Juridic din Bucuresti, astfel ca acesta face in prezent obiectul a doua volume. Astfel, urmand structura volumului I editat in anul 2015, primul volum al prezentei lucrari este structurat in trei titluri, respectiv: Titlul I, care contine aspecte de ordin general in materia contenciosului administrativ, evolutia istorica a institutiei contenciosului administrativ, precum si implicatiile Codului administrativ in materia contenciosului administrativ; Titlul II, intitulat „Recursul administrativ prealabil in contenciosul administrativ tipic si in contenciosul administrativ special, decompetenta altor instante decat cele de contencios administrativ specializate”, realizeaza o analiza ampla si interdisciplinara a recursului administrativ in contenciosul administrativ si in contenciosul de drept comun, realizandu-se, totodata, o analiza ampla a contestatiei administrative fiscale reglementate de noul Cod de procedura fiscala prin raportare la recursul administrativ reglementat de Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ; Titlul III al lucrarii analizeaza recursul jurisdictional in contenciosul administrativ, analizandu-se aspecte de noutate si probleme controversate care vizeaza recursul jurisdictional in materia contenciosului administrativ, in urma modificarilor legislative intervenite dupa adoptarea Legii nr. 212/2018 si a Codului administrativ, precum: actele administrative premergatoare emiterii actului administrativ si contenciosului actelor administrative premergatoare; raspunderea pentru adoptarea de acte administrative premergatoare adoptarii/emiterii actului administrativ final si raspunderea autoritatilor publice pentru acte administrative nelegale; conditiile exercitarii actiunii in contencios administrativ; obiectul actiunii judiciare; actele administrative asimilate si contenciosul actelor administrative asimilate; regimul juridic de ordin general al jurisdictiilor speciale administrative si al actului administrativ jurisdictional. Prin amploarea, complexitatea si vasta documentare in elaborarea volumului I al acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui un punct de referinta in dreptul romanesc, atat pentru autoritatile publice cu atributii in materie, magistrati si alti practicieni ai dreptului, cat si pentru cadrele didactice universitare si studenti.

Magazin

Editura