Procesul decizional in actul de omor | Cristian Delcea

26,25 lei

SKU: ctr-1188996643 Category: Tag:

Studiul de fata isi propune sa abordeze procesul decizional in actul de omor din perspectiva teoriilor normative si descriptive si ale paradigmelor cognitive, factoriale si dimensionale ale trasaturilor de personalitate psihopatologice la un individ.Lucrarea de fata este structurata in doua parti:partea generala – cuprinde o analiza exhaustiva a datelor din literatura de specialitate cu privire la stilurile decizionale normative vs. descriptive sau mixte la un criminal, a trasaturilor de personalitate psihopatologice ca factor mediator la cel cu omor si a abordarilor teoretico-experimentale cognitive cu privire la schemele dezadaptative timpurii la decidentii cu omor.partea speciala – contine date statistice cu privire la diferentele individuale in luarea deciziei in actul de omor. S-a urmarit scoaterea in evidenta a diferentelor intre subgrupele de varsta, sex si nivel de educatie, comparatii intra-grup si inter-grup, corelatii empirice intre trasaturile de personalitate psihopatologice si schemele cognitive dezadaptative timpurii intre grupul penitenciar si grupul non-penitenciar.Scopul acestei cercetari este propunerea unor noi instrumente psihometrice in evaluarea si testarea psihologica pentru comisiile de expertiza medico-legala psihiatrice care pot da o buna predictibilitate in creionarea tabloului de conceptualizare clinica a psihopatologiei unui decident criminal precum si pentru imbunatatirea metodelor de interviuri clinice standardizate in comisiile de specialitate.

Magazin

Editura