Managementul programelor de formare continua a cadrelor didactice. Ghid practic | Laura Serbanescu, Musata-Dacia Bocos, Ioan Ioja

44,95 lei

SKU: ctr-805521412 Category: Tag:

„Rod al preocuparilor constante si al colaborarii exemplare intre cei trei autori, lucrarea de fata ne propune un tablou aproape exhaustiv legat de formarea personalului didactic, pornind de la dinamica normativa, referentialul de competente profesionale, structurarea, administrarea si monitorizarea programelor de formare, profilul si structura curriculara, determinantele si rezultatele activitatilor de formare psihopedagogica ale celor care slujesc educatia si invatamintul. Cartea este conceputa in maniera teoretic-reflexiva si aplicativ-practica si are virtuti de ghidare pentru responsabili sau entitati preocupate de conceperea si implementarea unor programe de formare in registru didactic. Aducind in atentie modele si paradigme de formare din plan international, se deschid perspective comparativiste care faciliteaza o mai buna semnificare a cadrajului autohton de formare a profesorilor. Pledoaria autorilor ne convinge de nevoia de a-i intari profesorului contemporan demnitatea si identitatea profesionala si de importanta construirii unui profil profesional complex pentru societatea de astazi sau de miine.” (Constantin Cucos)„Unul dintre dezideratele adinci ale acestei carti este cautarea prestigiului profesiei/ carierei didactice printr-un management performant al sistemului de formare continua. Problematica lucrarii este convertita intr-o maniera aplicata, iar analizele asupra realitatilor romanesti pun in prim-plan sistemul de pregatire profesionala pentru a-i reliefa nevoia de formare continua de calitate. Volumul este structurat la nivelul unui ghid practic foarte atractiv, inspirational si util, iar experienta autorilor e o «garantie de buna executie». Nu credem ca formarea cadrelor didactice mai poate fi lasata in afara unor cadre specifice de profesionalizare si salutam aceasta propunere concreta de a profesionaliza sistemul de management al programelor de formare continua.” (Romita Iucu)Laura Serbanescu este profesor univ. dr. in cadrul Departamentului de Formare pentru Cariera Didactica si Stiinte Socio‑Umane al Universitatii Politehnica din Bucuresti. Timp de zece ani si‑a desfasurat activitatea in cadrul Ministerului Educatiei, dobindind o experienta bogata in domeniul formarii profesorilor, participind la elaborarea de politici educationale si implementarea de proiecte strategice, dintre care amintim proiectul finantat din Fondul Social European Calitate, inovare, comunicare in sistemul de formare continua a didacticienilor din invatamintul superior (2010‑2013). Principalele domenii stiintifice abordate sint formarea profesorilor, pedagogia generala, politicile educationale, managementul educational. Dintre lucrarile publicate, amintim: Analiza sistemului formarii cadrelor didactice si a nevoilor de formare a didacticienilor din invatamintul superior (coord., 2013), Perspective asupra formarii personalului didactic universitar in domeniul pedagogiei si psihologiei educatiei (coautor, 2014), Tratat de management educational pentru invatamintul primar si prescolar (coautor, 2015), Pedagogie. Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului, vol. I (coord., 2015), Pedagogie. Teoria si metodologia instruirii. Teoria si metodologia evaluarii, vol. II (coord., 2015).Musata‑Dacia Bocos este profesor univ. dr. in cadrul Departamentului de Stiinte ale Educatiei, Facultatea de Psihologie si Stiinte ale Educatiei a Universitatii „Babes‑Bolyai” din Cluj‑Napoca si conducator de doctorat in domeniul stiinte ale educatiei. Principalele domenii stiintifice abordate sint teoria, metodologia si managementul instruirii, teoria, metodologia si managementul curriculumului, pedagogia interactiva, didactica disciplinelor pedagogice. Dintre lucrarile publicate, amintim: Dictionar praxiologic de pedagogie (coord., vol. I, 2016; vol. II, 2016; vol. III, 2017; vol. IV, 2018; vol. V, 2019), Managementul clasei de elevi. Curriculum de suport pentru liceele pedagogice (in colab.,…

Magazin

Editura