Limba romana | Maria-Emilia Goian

20,00 lei

SKU: crt-1353307 Categories: , Tag:

Din cuprins:I. FONETICA Sunete si litere • Sistemul vocalic • Sistemul consonantic • Alfabetul • Dublete vocalica si consonantice • Silaba • Diftongi • Triftongi • Hiat • Alternante fonetice • Accentul • Reguli de despartire a cuvintelor in silabe • Semne de ortografieII. VOCABULARUL Cuvantul • Structura vocabularului • Regionalisme • Arhaisme • Neologisme • Argoul • Jargonul • Derivarea • Afixele • Sufixele • Conversiunea • Compunerea • Afixoide • Familia lexicalaIII. SEMANTICA Monosemantism si polisemantism • Omonime • Sinonime • Antonime • ParonimeIV. MORFOSINTAXA Verbul • Substantivul • Articolul • Pronumele • Numeralul • Adjectivul • Adverbul • Interjectia • Prepozitia • Conjunctia • Sintata propozitiei – frazei • Parti de propozitie si propozitiile corespunzatoare acestora • V. STILISTICA Procedee de expresivitate • Figuri de stil

Magazin

Editura