Legea societatilor 2020-2021

29,00 lei

SKU: lbx-30724 Category: Tag:

CUPRINS:   I   Dispozitii generale II Constituirea societatilor Cap. I    Actul constitutiv al societatii     Cap. II    Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica    Cap. III    Inmatricularea societatii     Cap. IV    Efectele incalcarii cerintelor legale de constituire a societatii     Cap. V    Unele dispozitii procedurale   III Functionarea societatilor Cap. I Dispozitii comune      Cap. II    Societatile in nume colectiv     Cap. III    Societatile in comandita simpla      Cap. IV    Societatile pe actiuni    Cap. V     Societatile in comandita pe actiuni Cap. VI     Societatile cu raspundere limitata IV Modificarea actului constitutiv      V Excluderea si retragerea asociatilor       VI Dizolvarea, fuziunea si divizarea societatilor Cap. I    Dizolvarea societatilor     Cap. II    Fuziunea si divizarea societatilor Cap. III     Fuziunea transfrontaliera    Lichidarea societatilor Cap. I    Dispozitii generale         Cap. II Lichidarea societatilor in nume colectiv, in comandita simpla sau cu raspundere limitata   Cap. III    Lichidarea societatilor pe actiuni si in comandita pe  actiuni VII    Societatea europeana   VIII    Contraventii si infractiuni   IX    Dispozitii finale si tranzitorii

Magazin

Editura