Codul rutier. Actualizat: martie 2021

35,01 lei

SKU: lbx-31375 Category: Tag:

Încercând să îmbunătăţim permanent prezenta lucrare, astfel încât aceasta să constituie un instrument util de lucru pentru practicienii dreptului, dar şi pentru cetăţenii confruntaţi cu diferite probleme de aplicare a legislaţiei rutiere, am considerat necesar nu doar să actualizăm şi să comentăm (pe scurt) legislaţia, ci şi să inserăm, atunci când a fost cazul, noi acte normative cu impact în materia rutieră.   Pentru prezenta ediţie, am avut în vedere și reglementările recente specifice stării de alertă. La fel ca în ediţiile anterioare, publicăm Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu impact direct în materia contravenţiilor rutiere. Am păstrat actele normative conexe importante, cum ar fi, spre exemplu, Legea poliţiei locale nr. 155/2010, din care prezentăm un extras necesar în domeniul rutier, având în vedere competenţele poliţistului local în materie.   De asemenea, având în vedere efectele civile generate de accidentele de circulaţie, am considerat necesar să menţinem în prezenta culegere şi Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor, cu normele aferente. La fel ca în ediţiile precedente, se regăseşte Ordinul MAI nr. 125/2018 pentru stabilirea modelului de proces-verbal de constatare a contravenţiei, utilizat în activitatea de control în domeniul circulaţiei pe drumurile publice (intrat în vigoare în ianuarie 2019). Am păstrat, la final, tabelul care cuprinde o sinteză a aplicării normelor rutiere în materia constatării contravenţiilor la regimul rutier. Tabelul este util atât poliţiştilor rutieri care sunt chemaţi să constate contravenţii rutiere, cât şi persoanelor sancţionate, care pot verifica foarte rapid dacă încadrarea juridică făcută de agentul constatator este corectă.   Practic, tabelul cuprinde, în ordine alfabetică, încălcările normelor rutiere, temeiul de drept al sancţiunilor, cuantumul amenzii şi eventualele sancţiuni complementare ce urmează a fi aplicate – puncte de penalizare, suspendarea dreptului de a conduce, reţinerea certificatului de înmatriculare etc. Ultima coloană indică valabilitatea dovezii de circulaţie în ipoteza aplicării unei sancţiuni complementare mai grave. Valoarea punctului-amendă rămâne 145 lei şi în anul 2021 (conform O.U.G. nr. 226/2020). M. Ursuţa

Magazin

Editura