Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul II. 2021/Oliviu Puie

219,00 lei

SKU: elf-188b8a12-2931-4d63-af00-d0fb0c8a2c63 Category:

Colecția de Drept conține cele mai recente apariții de la editura Universul Juridic, la un preț avantajos pentru Tratat teoretic si practic de contencios administrativ. Volumul II. 2021/Oliviu Puie

Lucrarea, intitulata „T ratat teoretic si practic de contencios administrativ, volumul II , editia a II-a, revizuita, modificata si completata potrivit Codului administrativ, Legii nr. 554/2004 si actelor normative speciale interne si unionale, Tratatului teoretic si practic de contencios administrativ, volumul I, editia 2015”, elaborata in continuarea volumului I, cuprinde completarea Titlului III din volumul I, prin care se realizeaza o analiza ampla si interdisciplinara a jurisdictiilor speciale administrative carora prin lege speciala le este conferit caracter administrativ‑jurisdictional si a jurisdictiilor speciale administrative fara caracter jurisdictional in contextul noilor dispozitii instituite de Codul administrativ si de actele normative interne si unionale, o atentie sporita fiind acordata jurisdictiei administrative disciplinare aplicabile functionarilor publici. Prin acest volum sunt analizate aspecte de importanta majora in contextul legislativ si social existent vizand: regimul juridic al actelor administrative exceptate de la controlul instantei de contencios administrativ si limitele controlului jurisdictional asupra acestor acte administrative, precum si solutionarea litigiilor pe calea recursului paralel. O analiza ampla este consacrata competentei materiale si teritoriale a instantelor de contencios administrativ in contextul modificarilor si completarilor aduse Legii nr. 554/2004 prin Legea nr. 212/2018 si prin alte acte normative speciale, judecarii cererilor, solutiilor pronuntate de catre instantele de contencios administrativ competente si cailor de atac exercitate impotriva hotararilor pronuntate in fond de catre instantele de contencios administrativ, prin raportare la jurisprudenta si doctrina din materia contenciosului administrativ. Ca element de noutate, volumul II al lucrarii include aspecte privitoare la contenciosul special in materia litigiilor de cadastru si carte funciara, extrase din lucrarea „Cadastru si publicitate imobiliara. Contenciosul special in materia cadastrului si a cartii funciare”, publicata la Editura Universul juridic, Bucuresti, 2019, precum si o revizuire si o modificare substantiala a aspectelor analizate in volumul I al lucrarii, editia 2015, referitoare la solutionarea litigiilor din materie funciara si din materia imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist, pe calea contenciosului administrativ si a contenciosului de drept comun. O analiza ampla este dedicata suspendarii executarii actului administrativ, precum si aspectelor referitoare la aplicabilitatea unor institutii de drept procesual civil in materia contenciosului administrativ, precum: ordonanta de plata, ordonanta presedintiala, arbitrajul, medierea. Prin amploarea, complexitatea si vasta documentare in elaborarea volumului II al acestui tratat, apreciem ca acesta va constitui un punct de referinta in dreptul romanesc, atat pentru autoritatile publice cu atributii in materie, magistrati si alti practicieni ai dreptului, cat si pentru cadrele didactice universitare si studenti.

Magazin

Editura