Reduceri!

Protectia datelor cu caracter personal/Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru, Nicolae D. Ploesteanu

42,75 lei

SKU: elf-6fa7690f-d6a8-4360-8474-a83c03c44656 Category:

Colecția de Drept conține cele mai recente apariții de la editura Universitara, la un preț avantajos pentru Protectia datelor cu caracter personal/Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru, Nicolae D. Ploesteanu

Noua reglementare europeana in materia protectiei datelor cu caracter personal o reprezinta Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor). Pregatirea aplicarii acestuia necesita atat dezbateri la nivel academic, cat si diseminarea regulilor sale, la nivelul autoritatilor si institutiilor publice, precum si la nivelul persoanelor fizice, astfel incat sa se asigure eficienta acestuia. Prin textele publicate in prezentul volum justificam nu doar un interes conjuctural, raportat la o modificare legislativa europeana, dar si aspecte practice ale interpretarii si aplicarii dreptului. Volumul contine atat studii cu un orizont mai larg de cercetare, dar si opinii juridice sau note la spete; prin aceasta am incercat sa dam relevanta nu doar teoriei ci si opiniei practicienilor. Speram ca acest volum sa devina ghid in materia protectiei datelor cu caracter personal in Romania.

Magazin

Editura